SMM有色金属现货月涨幅榜2016.12

SMM网讯:

基本金属
品名 单位 上月均价 本月均价 月涨跌幅
1#铅锭 元/吨 18,080 19,563 8.20%
1#电解铜 元/吨 43,798 45,923 4.85%
0#锌锭 元/吨 21,225 21,949 3.41%
1#锡锭 元/吨 145,534 146,761 0.84%
1#电解镍 元/吨 89,945 90,677 0.81%
A00铝锭 元/吨 14,660 13,163 -10.21%
数据来源:上海有色网(SMM)
小金属
品名 单位 上月均价 本月均价 月涨跌幅
元/千克 258 365 41.37%
硒粉 元/千克 137 183 33.78%
电解锰 元/吨 13,841 16,855 21.77%
元/千克 1,167 1,315 12.64%
电解钴 元/吨 223,045 248,773 11.53%
精铋 元/吨 64,466 70,295 9.04%
元/千克 899 969 7.74%
1#铬 元/吨 53,591 57,500 7.29%
锗锭 元/千克 6,275 6,586 4.96%
0#镉锭、条 元/吨 13,100 13,673 4.37%
金属硅 元/吨 10,873 11,339 4.29%
1#钼 元/千克 187 195 4.13%
海绵钛 元/千克 48 49 2.76%
2#锑锭 元/吨 45,864 46,932 2.33%
元/千克 5,750 5,750 0
金属锂 元/吨 800,000 800,000 0
元/吨 90,000 90,000 0
金属砷 元/吨 12,000 12,000 0
元/千克 525 525 0
1#镁锭 元/吨 17,234 16,986 -1.44%
1#钨条 元/千克 223 219 -1.53%
数据来源:上海有色网(SMM)
稀土
品名 单位 上月均价 本月均价 月涨跌幅
氧化铈 元/吨 9,732 10,864 11.63%
氧化镧 元/吨 12,041 13,045 8.34%
镨钕金属 元/吨 319,432 335,886 5.15%
金属镧 元/吨 29,500 31,000 5.08%
镨钕氧化物 元/吨 247,682 259,568 4.80%
氧化铽 元/千克 2,779 2,909 4.68%
金属钕 元/吨 320,409 334,432 4.38%
氧化铕 元/千克 380 395 3.95%
金属铈 元/吨 30,500 31,500 3.28%
氧化钕 元/吨 254,000 258,455 1.75%
氧化镨 元/吨 317,273 321,977 1.48%
氧化镝 元/千克 1,215 1,228 1.05%
电池级混合稀土金属 元/吨 125,000 125,000 0
金属镨 元/吨 460,000 460,000 0
数据来源:上海有色网(SMM)
贵金属
品名 单位 上月均价 本月均价 月涨跌幅
元/克 175 180 3.10%
白银 元/千克 4,050 3,992 -1.44%
元/克 228 223 -1.97%
黄金 元/克 276 263 -4.44%
数据来源:上海有色网(SMM)
废金属
品名 单位 上月均价 本月均价 月涨跌幅
美国柜装黄铜 元/吨 30,036 31,791 5.84%
光亮铜 元/吨 41,209 42,691 3.60%
美国2#铜 元/吨 39,036 40,305 3.25%
机件生铝 元/吨 11,264 10,818 -3.95%
型材铝 元/吨 11,014 10,477 -4.87%
数据来源:上海有色网(SMM)

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部